Transport Points

  
Transport Points is designed to locate transport facilities (bus stops, express coach stops and rail stations) across England, Scotland and Wales. For each village, town or district listed it contains guides to the number of different transport services that are available (buses, coaches and trains) and the frequency of each of the transport services available.
       Please note: This site uses cookies; more information, including how to disable cookies, is available here.
 
     
 
 Ceredigion County council. 
 
 Listed below are the major places in the Ceredigion County area that have access to transport services.
Click on any of them to find a listing of all bus stops/coach stops/rail stations in that area.
A Google Earth file of all the transport access locations in Ceredigion County is available here.
More transport information about Ceredigion County is available here
    
 
 
 Aber banc  Aber ffrwd (Ceredigion)  Aber Magwr  Aber Meurig 
 Aberaeron  Aberarth  Aberporth  Aberystwyth 
 Alltyblacca  Banc y Darren  Bethania (Ceredigion)  Bettws Bledrws 
 Betws Ifan  Beulah (Ceredigion)  Blaen Celyn  Blaen plwlf 
 Blaen waun (Ceredigion)  Blaenannerch  Blaenpennal  Blaenporth 
 Bont newydd (Ceredigion)  Borth  Bow Street  Bridgend (Ceredigion) 
 Bronnant  Bryngwyn (Ceredigion)  Brynhoffnant  Bwlch llan 
 Bwlchyfadfa  Caeffynnon  Caemorgan  Caerwedros 
 Capel Bangor  Capel Dewi (nr Llandysul)  Capel Seion (Ceredigion)  Capel trisant 
 Capel Tygwydd  Cardigan  Cefn y Llwyd  Cellan 
 Cenarth (Ceredigion)  Chancery  Cilcennin  Ciliau Aeron 
 Clarach  Cnwch coch  Comins coch  Craig y penrhyn 
 Cribyn  Croes lan  Cross Inn (Ceredigion)  Crosswood 
 Cwm erfin  Cwmann  Cwmbrwyno  Cwmsychpant 
 Cwmystwyth  Cwrt newydd  Devils Bridge  Dihewyd 
 Dol y bont  Dole  Drefach (Ceredigion)  Drefach (nr Trapp) 
 Eglwys Fach  Elysian Grove  Felin fach (Ceredigion)  Ffair Rhos 
 Ffos y ffin  Ffostrasol  Ffynnon oer  Furnace (Ceredigion) 
 Garth (Ceredigion)  Gilfachrheda  Glan y mor  Glan y wern (Ceredigion) 
 Glandyfi  Glanyrafon (Ceredigion)  Glynarthen  Goginan 
 Gorrig  Gorsgoch  Gwbert on Sea  Hafodiwan 
 Hawen  Henfynyw  Horeb (Ceredigion)  Lampeter 
 Llain y gawsai  Llanafan  Llanarth (Ceredigion)  Llanayron 
 Llanbadarn Fawr (Ceredigion)  Llancyfelyn  Llanddeiniol  Llanddewi Brefi 
 Llandre (Ceredigion)  Llandyfriog  Llandysul (Ceredigion)  Llanfair Clydogau 
 Llanfarian  Llanfihangel y Creuddyn  Llangeitho  Llangoedmor 
 Llangorwen  Llangranog  Llangwyryfon  Llangybi (Ceredigion) 
 Llanilar  Llanio faw  Llanon (Ceredigion)  Llanrhystyd 
 Llanwnnen  Llechryd (Ceredigion)  Lledrod (Ceredigion)  Llwyn y groes 
 Llwyncelyn (Ceredigion)  Llwyndafydd  Llwynduris  Llyfnant 
 Llywernog  Maen y groes  Maes bangor  Morfa (Ceredigion) 
 Moriah  Mydroilyn  Mynydd Bach (Ceredigion)  Nanternis 
 Nantyronen Station  Nebo (Ceredigion)  Neudd fawr  New Cross (Ceredigion) 
 New Quay (Ceredigion)  New Row  Newbridge (Ceredigion)  Noyadd Trefawr 
 Oakford (Ceredigion)  Olmarch  Pant Teg (Ceredigion)  Pant y crug 
 Parc llyn  Parc y rhos  Pen bont rhyd y beddau  Pen llwyn (Ceredigion) 
 Pen Rhiw fawr  Penbryn  Pencarreg  Penmorfa (Ceredigion) 
 Pennant (Ceredigion)  Penparc (Ceredigion)  Penparcau  Penrhiwllan 
 Penrhyncoch  Pentre bach (Ceredigion)  Pentre gat  Pentrellwyn 
 Penuwch  Penygarn (Ceredigion)  Pisgah (Ceredigion)  Plas Gogerddan 
 Plwmp  Pont Rhyd y groes (Ceredigion)  Pont Sian  Pont Tyweli 
 Pontarfynach  Ponterwyd  Pontgarreg  Pontrhydfendigaid 
 Pren gwyn  Ram  Rhos Haminiog  Rhos y garth 
 Rhyd y Beillen  Rhyd y felin (Ceredigion)  Rhyd y fro  Rhydowen (Ceredigion) 
 Sarnau (Ceredigion)  Silian  South Gate (Ceredigion)  Swydd Ffynnon 
 Synod  Talgarreg  Talsarn (Ceredigion)  Talybont (Ceredigion) 
 Tan y groes  Temple Bar (Ceredigion)  Trawsnant  Tre Taliesin 
 Trefechan (Ceredigion)  Trefenter  Tregaron  Tremain 
 Trer Ddol  Troed y rhiw (nr Cribyn)  Troedyraur  Tyn y graig 
 Tyn yr eithin (Ceredigion)  Tyncelyn  Upper Borth  Waun fawr (Ceredigion) 
 Wenallt (Ceredigion)  Y Ferwig  Ynys Tachwedd  Ynyslas 
 Ysbyty Ystwyth  Ystrad Aeron  Ystrad Meurig 
   
 Stops with National Express services in the Ceredigion County area: (Click here to book National Express coach services)
  Aberystwyth, Bus Station   Aberystwyth, Penglais Campus 
  Pen llwyn, Penllwyn PO   Ponterwyd, George Borrow Hotel 
   
 Stops with Megabus services in the Ceredigion County area: (Click here to book Megabus coach services)
  Aberaeron, Alban Square   Aberystwyth, Bus Station 
  Aberystwyth, Penglais Campus   Lampeter, Lampeter Supermarket 
   
 Rail Stations in the Ceredigion County area: (Click here to book rail services)
  Aberystwyth, Aberystwyth Rail Station   Borth, Grand Hotel 
   
 Hospitals in the Ceredigion County area:
  Aberystwyth, Bronglais Hospital 
   
 Park and Ride sites in the Ceredigion County area:
  Aberystwyth, Aberystwyth Park & Ride   Aberystwyth, Elysian Grove Aberystwyth Park & Ride 
   
 Supermarkets with transport links in the Ceredigion County area:
  Aberystwyth, Aberystwyth Morrisons   Aberystwyth, Morrisons 
  Cardigan, Cardigan Tesco 
   
 Schools, colleges and universities with transport links in the Ceredigion County area:
  Aberaeron, Aberaeron Comprehensive School   Aberaeron, Aberaeron School 
  Aberporth, Aberporth CP School   Aberystwyth, Llanbadarn Fawr Rural Studies Institute 
  Aberystwyth, Penglais Campus   Aberystwyth, Penweddig School 
  Aberystwyth, St Paddarns School   Aberystwyth, Waun fawr Aberystwyth University 
  Aberystwyth, Waun fawr Penglais Comprehensive   Aberystwyth, Waun fawr Waun Fawr PO 
  Bethania, Penuwch Primary School   Beulah, Beulah CP School 
  Blaenporth, Blaenporth Primary School   Cardigan, Cardigan Primary School 
  Cardigan, Cardigan Secondary School   Cenarth, Cenarth Primary School 
  Ciliau Aeron, Ciliau Aeron   Comins coch, Comins Coch School 
  Felin fach, Felin fach Primary School   Lampeter, Lampeter Comprehensive 
  Lampeter, Lampeter University   Llandysul, Llandysul Primary School 
  Llechryd, Llechryd isaf Primary   Pen Rhiw fawr, Pen Rhiw fawr Primary School 
  Talybont, Tal y bont Primary School   Tregaron, Tregaron Comprehensive School 
  Y Ferwig, Y Ferwig 
 
 
 


Transport Points copyright information is here, other transport information is available here.
Various data sources have been used to provide the information for this website.
Postcode coodinate data is obtained from the Ordnance Survey
Contains Ordnance Survey data Crown copyright and database right 2018.