Transport Points

  
Transport Points helps to find transport facilities (bus stops, coach stops and rail stations) across England, Scotland and Wales. For each village, town or district it contains guides to the number of different transport services that are available (buses, coaches and trains), the frequency of each of the services, Google maps of the area and the local postcode. Various searches can be performed, including closeness to postcodes or how often the services run.
  
   
   Please note: This site uses cookies; more information, including how to disable cookies, is available here.
 
     
 
 Gwynedd county. 
 
 Listed below are all the places in the Gwynedd area that have access to transport services.
 Click on any of them to find a listing of all bus stops/coach stops/rail stations in that area.
 A Google Earth file of all the transport access locations in Gwynedd is available here.
 More transport information about Gwynedd is available here
 
 Aberangell (Gwynedd)  Aberdaron  Aberdesach  Aberdovey 
 Abererch  Abergwyngregyn  Abergynolwyn  Aberllefenni (Gwynedd) 
 Abersoch  Afon Wen (Gwynedd)  Arthog  Bala 
 Bangor  Bardsey Island  Barmouth  Beddgelert 
 Bethania (Gwynedd)  Bethel (nr Caernarfon)  Bethel (nr Sarnau)  Bethesda (Gwynedd) 
 Bethesda bach (nr Caernarfon)  Betws Garmon  Bigil  Blaenau Ffestiniog 
 Boduan  Bontddu  Bontnewydd (Gwynedd)  Borth y Gest 
 Botwnnog  Braichmelyn  Brithdir (Gwynedd)  Bronaber 
 Bryn Coed Ifor  Bryn crug  Bryn y mor  Bryncir 
 Bryncroes  Brynglas Sta  Brynmawr (Gwynedd)  Brynrefail (Gwynedd) 
 Bwlch y llyn  Bwlchtocyn  Caeathro  Caerdeon 
 Caerhun (Gwynedd)  Caernarfon  Capel Curig  Capel Uchaf (Gwynedd) 
 Capel y graig  Carmel (Gwynedd)  Carneddi  Cefn ddwysarn 
 Ceinws  Ceunant  Chwilog  Cilfor 
 Clynnog  Coed Mawr  Coed y parc  Coed Ystumgwern 
 Congl y Wal  Corris  Corris Uchaf  Criccieth 
 Croesor  Croesywaun  Cutiau  Cwm y glo (Gwynedd) 
 Cwrt  Deiniolen  Dinas (Gwynedd)  Dinas Dinlle 
 Dinas Mawddwy  Dinorwic  Dol ffanog  Dol goch 
 Dolbenmaen  Dolgellau  Dolydd  Dyffryn Ardudwy 
 Edern  Efailnewydd  Esgair Geiliog (nr Machynlleth)  Fachwen (Gwynedd) 
 Fairbourne  Friog  Fron (Gwynedd)  Fron goch (Aberdyfi) 
 Gallt y foel  Ganllwyd  Garndolbenmaen  Garnfadryn 
 Garreg (Gwynedd)  Garth (Gwynedd)  Gellilydan  Gerlan 
 Glan Adda  Glan Dwyfach  Glan y wern (Gwynedd)  Glan yr afon (Gwynedd) 
 Glanypwll  Glasinfryn  Golan  Groesffordd (Gwynedd) 
 Groeslon  Gryn Goch  Gwastadgoed  Gwastadnant 
 Harlech  Hawddamor  Hirael  Iolyn Park 
 Llan Ffestiniog  Llanaber  Llanaelhaearn  Llanarmon 
 Llanbedr (Gwynedd)  Llanbedrog  Llanberis  Llandanwg 
 Llanddeiniolen  Llandderfel  Llanddona  Llanddwywe 
 Llandecwyn  Llandwrog  Llandygai  Llanegryn 
 Llanelltyd  Llanengan  Llanfachreth  Llanfaglan 
 Llanfair (Gwynedd)  Llanfihangel y traethau  Llanfor  Llangelynin 
 Llangian  Llangower  Llangwnnadl  Llangybi (Gwynedd) 
 Llaniestyn  Llanllechid  Llanllyfni  Llannor 
 Llanrug  Llanuwchllyn  Llanwnda (Gwynedd)  Llanycil 
 Llanystumdwy  Llidiardau  Llithfaen  Llwyn Gwern 
 Llwyngwril  Lon  Machroes  Maentwrog 
 Maes Ogwen  Maesgeirchen  Minffordd (nr Bangor)  Minffordd (nr Porthmadog) 
 Morfa (Gwynedd)  Morfa Bychan  Morfa Nefyn  Mynydd Cilan 
 Mynydd Llandegai  Mynytho  Nannau  Nantlle 
 Nantmor  Nasareth  Nebo (Gwynedd)  Nefyn (Gwynedd) 
 Oakeley Square  Pant (Gwynedd)  Pant Glas (Gwynedd)  Pant Perthog 
 Parc  Parc Menai (Gwynedd)  Pen gilfach  Pen Sarn (Gwynedd) 
 Pen y Bont (Gwynedd)  Pen y groeslon  Penbodlas  Pencaenewydd 
 Penchwinton Road  Pendre (Tywyn)  Penhelyg  Penisar Waun 
 Penllech  Penmaenpool  Penmorfa (Gwynedd)  Pennal 
 Penrhos (Gwynedd)  Penrhos Garnedd (Bangor)  Penrhyndeudraeth  Pentir 
 Pentrefelin (Gwynedd)  Pentreuchaf (Gwynedd)  Penybryn (nr Bethesda)  Penycaerau 
 Penyffridd (Gwynedd)  Penygroes (Gwynedd)  Pistyll  Pont Pen Y Benglog 
 Pont Rhythallt  Pont rug  Pontllyfni  Porthmadog 
 Portmeirion  Prenteg  Pwllheli  Rachub 
 Rhiw  Rhiwbryfdir  Rhiwen  Rhos ddu (Gwynedd) 
 Rhos fawr  Rhos Isaf  Rhos y gwaliau  Rhos y gwystl 
 Rhos Y Llan  Rhosdylluan  Rhosgadfan  Rhoshirwaun 
 Rhoslan  Rhoslefain  Rhostryfan  Rhyd (Gwynedd) 
 Rhyd Ddu  Rhyd uchaf  Rhyd y clafdy  Rhyd y sarn 
 Rhyd Yr Onen  Rhydlios  Rhydymain  Sarn bach 
 Sarn Meyllteyrn  Sarnau (Gwynedd)  Saron (Gwynedd)  Seion 
 South Beach (Pwllheli)  Tabor  Tal y Bont (Cardigan Bay)  Tal y bont (nr Bangor) 
 Tal y llyn (Gwynedd)  Tal y waenydd  Talsarnau  Talysarn 
 Tan y bwlch  Tan y mynydd  Tanygrisiau  Ton fanau 
 Trawsfynydd  Trefor (Gwynedd)  Tregarth  Tremadog 
 Tudweiliog  Twt Hill  Tyn y lon  Tywyn (Gwynedd) 
 Upper Bangor  Uwchmynydd  Vaynol Hall  Waen Pentir 
 Waterloo Port  Waunfawr (Gwynedd)  Wenallt (Gwynedd)  Wern (Gwynedd) 
 West End (Bangor)  West End (Pwllheli)  Y Felinheli (Port Dinorwic)  Y Ffor 
 Y Fron (Gwynedd)  Ynys Llanfihangel y traethau 
   
 Rail Stations in the Gwynedd area: (Click here to book rail services)
  Barmouth, Barmouth Rail Station   Llanbedr, Pensarn Rail Station 
  Bangor, Bangor Rail Station   Tywyn, Tywyn Rail Station 
  Aberdovey, Rail Station   Abererch, Rail Station 
  Blaenau Ffestiniog, Rail Station   Criccieth, Criccieth Rail Station 
  Dyffryn Ardudwy, Dyffryn Ardudwy Rail Station   Harlech, Harlech Rail Station 
  Llanbedr, Llanbedr Rail Station   Barmouth, Llanaber Llanaber Rail Station 
  Llandecwyn, Llandecwyn Rail Station   Harlech, Llandanwg Rail Station 
  Llwyngwril, Llwyngwril Rail Station   Morfa, Morfa Mawddach Rail Station 
  Minffordd, Rail Station   Aberdovey, Penhelig Rail Station 
  Pwllheli, Penychain Rail Station   Porthmadog, Porthmadog Rail Station 
  Pwllheli, Pwllheli Rail Station   Tal y Bont, Talybont Rail Station 
  Talsarnau, Talsarnau Rail Station   Ton fanau, Tonfanau Rail Station 
  Talsarnau, Tygwyn Rail Station   Fairbourne, Fairbourne Rail Station 
  Penrhyndeudraeth, Penrhyndeudraeth Rail Station 
   
 Hospitals in the Gwynedd area:
  Pwllheli, Pwllheli Hospital   Pwllheli, Bryn Beryl Hospital 
  Arthog, Garthangharad Hospital   Pendre, Tywyn Hospital 
  Blaenau Ffestiniog, Rhiwbryfdir Hospital Road   Penrhyndeudraeth, Bron y Garth Hospital 
  Tremadog, Alltwen Hospital   Dolgellau, Dolgellau Hospital 
  Dolgellau, Penycaeau   Bangor, Gwynedd Hospital 
   
 Transport connected Supermarkets in the Gwynedd area:
  Porthmadog, Porthmadog Tesco   Blaenau Ffestiniog, Somerfield 
  Tywyn, Stesion Tywyn Station   Caernarfon, Waterloo Port Caernarfon Morrisons 
  Bangor, Coed Mawr Bangor Tesco   Bangor, Bangor Morrisons 
  Caernarfon, Waterloo Port Alexandra Hotel   Porthmadog, Porthmadog Aldi 
  Pwllheli, Asda Pwllheli   Tywyn, Tywyn Rail Station 
  Penygroes, Penygroes Co op   Pwllheli, Pwllheli Kwik Save 
  Caernarfon, Tesco Caernarfon   Dolgellau, Kwik Save 
  Caernarfon, Caernarfon Netto   Caernarfon, Twt Hill Caernarfon Netto 
   
 Transport connected Schools, colleges and universities in the Gwynedd area:
  Maentwrog, Old School House   Abergwyngregyn, University Farm 
  Bangor, Vardre   Bethel, Ysgol Ganradd Bethel 
  Penygroes, Ysgol Dyffryn Nantlle   Bangor, Upper Bangor Belle Vue Hotel 
  Bangor, Upper Bangor UCNW Bangor   Bangor, Upper Bangor Ysgol Friars 
  Dolgellau, Dolgellau Primary School   Dolgellau, Coleg Meirion Dwyfor 
  Arthog, Garthyfog   Llwyngwril, Llwyngwril School 
  Llandwrog, Glynllifon   Botwnnog, Ysgol Botwnnog  
  Llanrug, Ysgol Brynrefail   Rhos Isaf, Rhos Isaf 
  Dolgellau, Ysgol y Gader   Deiniolen, Cynfi Old School 
  Porthmadog, Borth y Gest Ysgol Borth y Gest   Tywyn, Ysgol Penybryn 
  Carneddi, Ysgol Dyffryn Ogwen   Penrhyndeudraeth, Ysgol Cefn Coch 
 
 
 


Transport Points copyright information is here, other transport information is available here.
Various data sources have been used to provide the information for this website.
Postcode coodinate data is obtained from the Ordnance Survey
Contains Ordnance Survey data Crown copyright and database right 2013.