Transport Points

  
Transport Points is designed to locate transport facilities (bus stops, express coach stops and rail stations) across England, Scotland and Wales. For each village, town or district listed it contains guides to the number of different transport services that are available (buses, coaches and trains) and the frequency of each of the transport services available.
       Please note: This site uses cookies; more information, including how to disable cookies, is available here.
 
     
 
 Gwynedd council. 
 
 Listed below are the major places in the Gwynedd area that have access to transport services.
Click on any of them to find a listing of all bus stops/coach stops/rail stations in that area.
A Google Earth file of all the transport access locations in Gwynedd is available here.
More transport information about Gwynedd is available here
    
 
 
 Aberangell   Aberdaron  Aberdesach  Aberdovey 
 Abererch  Abergwyngregyn  Abergynolwyn  Aberllefenni  
 Abersoch  Afon Wen   Arthog  Bala 
 Bangor  Bardsey Island  Barmouth  Beddgelert 
 Bethania   Bethel   Bethel   Bethesda  
 Bethesda bach   Betws Garmon  Bigil  Blaenau Ffestiniog 
 Boduan  Bontddu  Bontnewydd   Borth y Gest 
 Botwnnog  Braichmelyn  Brithdir   Bronaber 
 Bryn Coed Ifor  Bryn crug  Bryn y mor  Bryncir 
 Bryncroes  Brynglas Sta  Brynmawr   Brynrefail  
 Bwlch y llyn  Bwlchtocyn  Caeathro  Caerdeon 
 Caerhun   Caernarfon  Capel Curig  Capel Uchaf  
 Capel y graig  Carmel   Carneddi  Cefn ddwysarn 
 Ceinws  Ceunant  Chwilog  Cilfor 
 Clynnog  Coed Mawr  Coed y parc  Coed Ystumgwern 
 Congl y Wal  Corris  Corris Uchaf  Criccieth 
 Croesor  Croesywaun  Cutiau  Cwm y glo  
 Cwrt  Deiniolen  Dinas   Dinas Dinlle 
 Dinas Mawddwy  Dinorwic  Dol ffanog  Dol goch 
 Dolbenmaen  Dolgellau  Dolydd  Dyffryn Ardudwy 
 Edern  Efailnewydd  Esgair Geiliog   Fachwen  
 Fairbourne  Friog  Fron   Fron goch  
 Gallt y foel  Ganllwyd  Garndolbenmaen  Garnfadryn 
 Garreg   Garth   Gellilydan  Gerlan 
 Glan Adda  Glan Dwyfach  Glan y wern   Glan yr afon  
 Glanypwll  Glasinfryn  Golan  Groesffordd  
 Groeslon  Gryn Goch  Gwastadgoed  Gwastadnant 
 Harlech  Hawddamor  Hirael  Iolyn Park 
 Llan Ffestiniog  Llanaber  Llanaelhaearn  Llanarmon 
 Llanbedr   Llanbedrog  Llanberis  Llandanwg 
 Llanddeiniolen  Llandderfel  Llanddona  Llanddwywe 
 Llandecwyn  Llandwrog  Llandygai  Llanegryn 
 Llanelltyd  Llanengan  Llanfachreth  Llanfaglan 
 Llanfair   Llanfihangel y traethau  Llanfor  Llangelynin 
 Llangian  Llangower  Llangwnnadl  Llangybi  
 Llaniestyn  Llanllechid  Llanllyfni  Llannor 
 Llanrug  Llanuwchllyn  Llanwnda   Llanycil 
 Llanystumdwy  Llidiardau  Llithfaen  Llwyn Gwern 
 Llwyngwril  Lon  Machroes  Maentwrog 
 Maes Ogwen  Maesgeirchen  Minffordd   Minffordd  
 Morfa   Morfa Bychan  Morfa Nefyn  Mynydd Cilan 
 Mynydd Llandegai  Mynytho  Nannau  Nantlle 
 Nantmor  Nasareth  Nebo   Nefyn  
 Oakeley Square  Pant   Pant Glas   Pant Perthog 
 Parc  Parc Menai   Pen gilfach  Pen Sarn  
 Pen y Bont   Pen y groeslon  Penbodlas  Pencaenewydd 
 Penchwinton Road  Pendre   Penhelyg  Penisar Waun 
 Penllech  Penmaenpool  Penmorfa   Pennal 
 Penrhos   Penrhos Garnedd   Penrhyndeudraeth  Pentir 
 Pentrefelin   Pentreuchaf   Penybryn   Penycaerau 
 Penyffridd   Penygroes   Pistyll  Pont Pen Y Benglog 
 Pont Rhythallt  Pont rug  Pontllyfni  Porthmadog 
 Portmeirion  Prenteg  Pwllheli  Rachub 
 Rhiw  Rhiwbryfdir  Rhiwen  Rhos ddu  
 Rhos fawr  Rhos Isaf  Rhos y gwaliau  Rhos y gwystl 
 Rhos Y Llan  Rhosdylluan  Rhosgadfan  Rhoshirwaun 
 Rhoslan  Rhoslefain  Rhostryfan  Rhyd  
 Rhyd Ddu  Rhyd uchaf  Rhyd y clafdy  Rhyd y sarn 
 Rhyd Yr Onen  Rhydlios  Rhydymain  Sarn bach 
 Sarn Meyllteyrn  Sarnau   Saron   Seion 
 South Beach   Tabor  Tal y Bont   Tal y bont  
 Tal y llyn   Tal y waenydd  Talsarnau  Talysarn 
 Tan y bwlch  Tan y mynydd  Tanygrisiau  Ton fanau 
 Trawsfynydd  Trefor   Tregarth  Tremadog 
 Tudweiliog  Twt Hill  Tyn y lon  Tywyn  
 Upper Bangor  Uwchmynydd  Vaynol Hall  Waen Pentir 
 Waterloo Port  Waunfawr   Wenallt   Wern  
 West End   West End   Y Felinheli   Y Ffor 
 Y Fron   Ynys Llanfihangel y traethau 
   
 Stops with National Express services in the Gwynedd area: (Click here to book National Express coach services)
  Bangor, Bus Station 
   
 Rail Stations in the Gwynedd area: (Click here to book rail services)
  Aberdovey, Penhelig Rail Station   Aberdovey, Rail Station 
  Abererch, Rail Station   Bangor, Bangor Rail Station 
  Barmouth, Barmouth Rail Station   Barmouth, Llanaber Llanaber Rail Station 
  Blaenau Ffestiniog, Rail Station   Criccieth, Criccieth Rail Station 
  Dyffryn Ardudwy, Dyffryn Ardudwy Rail Station   Fairbourne, Fairbourne Rail Station 
  Harlech, Harlech Rail Station   Harlech, Llandanwg Rail Station 
  Llanbedr, Llanbedr Rail Station   Llanbedr, Pensarn Rail Station 
  Llandecwyn, Llandecwyn Rail Station   Llwyngwril, Llwyngwril Rail Station 
  Minffordd, Rail Station   Morfa, Morfa Mawddach Rail Station 
  Penrhyndeudraeth, Penrhyndeudraeth Rail Station   Porthmadog, Porthmadog Rail Station 
  Pwllheli, Penychain Rail Station   Pwllheli, Pwllheli Rail Station 
  Tal y Bont, Talybont Rail Station   Talsarnau, Talsarnau Rail Station 
  Talsarnau, Tygwyn Rail Station   Ton fanau, Tonfanau Rail Station 
  Tywyn, Tywyn Rail Station 
   
 Hospitals in the Gwynedd area:
  Arthog, Garthangharad Hospital   Bangor, Gwynedd Hospital 
  Blaenau Ffestiniog, Rhiwbryfdir Hospital Road   Dolgellau, Dolgellau Hospital 
  Dolgellau, Penycaeau   Pendre, Tywyn Hospital 
  Penrhyndeudraeth, Bron y Garth Hospital   Pwllheli, Bryn Beryl Hospital 
  Pwllheli, Pwllheli Hospital   Tremadog, Alltwen Hospital 
   
 Supermarkets with transport links in the Gwynedd area:
  Bangor, Bangor Morrisons   Bangor, Coed Mawr Bangor Tesco 
  Blaenau Ffestiniog, Somerfield   Caernarfon, Caernarfon Netto 
  Caernarfon, Tesco Caernarfon   Caernarfon, Twt Hill Caernarfon Netto 
  Caernarfon, Waterloo Port Alexandra Hotel   Caernarfon, Waterloo Port Caernarfon Morrisons 
  Dolgellau, Kwik Save   Penygroes, Penygroes Co op 
  Porthmadog, Porthmadog Aldi   Porthmadog, Porthmadog Tesco 
  Pwllheli, Asda Pwllheli   Pwllheli, Pwllheli Kwik Save 
  Tywyn, Stesion Tywyn Station   Tywyn, Tywyn Rail Station 
   
 Schools, colleges and universities with transport links in the Gwynedd area:
  Abergwyngregyn, University Farm   Arthog, Garthyfog 
  Bangor, Upper Bangor Belle Vue Hotel   Bangor, Upper Bangor UCNW Bangor 
  Bangor, Upper Bangor Ysgol Friars   Bangor, Vardre 
  Bethel, Ysgol Ganradd Bethel   Botwnnog, Ysgol Botwnnog  
  Carneddi, Ysgol Dyffryn Ogwen   Deiniolen, Cynfi Old School 
  Dolgellau, Coleg Meirion Dwyfor   Dolgellau, Dolgellau Primary School 
  Dolgellau, Ysgol y Gader   Llandwrog, Glynllifon 
  Llanrug, Ysgol Brynrefail   Llwyngwril, Llwyngwril School 
  Maentwrog, Old School House   Penrhyndeudraeth, Ysgol Cefn Coch 
  Penygroes, Ysgol Dyffryn Nantlle   Porthmadog, Borth y Gest Ysgol Borth y Gest 
  Rhos Isaf, Rhos Isaf   Tywyn, Ysgol Penybryn 
 
 
 


Transport Points copyright information is here, other transport information is available here.
Various data sources have been used to provide the information for this website.
Postcode coodinate data is obtained from the Ordnance Survey
Contains Ordnance Survey data Crown copyright and database right 2018.

Site Map
      Search for transport facilities in England, Scotland and Wales
      Transport facilities in England, Scotland and Wales by County
      Transport facilities in England, Scotland and Wales by Postcode
      Help